Senter for personlig utvikling

 

Senteret er drevet av psykologer og baserer seg på humanistiske grunnprinsipper. Senteret ønsker å arbeide aktivt imot sykliggjøring av fellesmenneskelige lidelser og livsproblemer. Virksomhetene ved senteret ønsker å medvirke til personlig vekst og utvikling for enkeltmennesker både i og utenfor organisasjoner og grupper.