Spero foreningen

Telefon

98 36 11 11

E-post

Kontaktskjema

Adresse

 

 

Spero er en uavhengig, livsnøytral, ideell organisasjon dedikert til å jobbe for og med personer som opplever utfordringer med rus, psykisk helse og fattigdom. Vårt mål er å forandre livene til barn og unge ved å bedre hverdagen, skape positive opplevelser, samtidig som vi bygger vår fremtid.


Spero foreningen retter seg hovedsakelig mot barn og unge voksne i Bergen og omegn. De ønsker å gi sine brukere i alderen 13 - 28 år flere valgmuligheter for å bedre sin livskvalitet.