TOPS - Tidleg oppdaging av psykose

 

Nettside

helsebergen.no

 

Telefon

55 95 85 85

 

 

E-post

 

 

 

Adresse

Sandviksleitet 1, bygg 9

 

TOPS er eit lågterskeltilbod for ungdom mellom 13 og 30 år. Alle som som er bekymra for at ein person kanskje er i ferd med å utvikle psykose kan ta kontakt.
Når unge blir uvanleg tause - har dei som regel noko å fortelje.

Oppmøtestad:
TOPS, Psykiatrisk klinikk i Sandviken. Vi held til i bygg 9 ved parkeringsplassen. Eigen inngang til høgre for hovudinngangen, det står «TOPS» på ringeklokka.

Telefonen betjenes måndag - fredag    09.00-15.00
Du kan ringe anonymt om du ønsker dette. Du kan også legge igjen ein beskjed utanom desse tidene, så tar vi kontakt så raskt som mogleg - og seinast innan to arbeidsdagar.