Utekontakten rådgivningstjeneste

Telefon

977 40 533 / 55 56 86 00

Adresse

Strømgaten 10

 

Rådgivningstjenesten på Utekontakten i Bergen bemannes av feltarbeidere med helse- eller sosialfaglig bakgrunn og bred erfaring med ungdom.Rådgivningstjenesten gir råd og veiledning knyttet til mellom annet skole/fritid, hjemmesituasjon, bolig, jobb, rus, helse og seksualitet. Ved behov kan feltarbeiderne formidle kontakt med øvrig hjelpeapparat.