Velkommen til Ettervern Bergen

Dette er en nettside for deg som ønsker å komme i gang med en eller flere aktiviteter og tilbud i Bergen. Målgruppen er tiltak og tjenester innen rusfeltet, psykisk helse, fengsel og mennesker med behov for rehabilitering og ettervern.

Aktivitetstilbud

Her finner du oversikt over mange ulike aktiviteter og tilbud i Bergen.

Se oversikt

Følg oss på Facebook