Aktiviteshus/Møteplasser

I denne oversikten finner du ulike aktivitetshus og møteplasser. Hvert senter har sin ideologi og målsetting. Sentrene er lavterskeltilbud, det vil i denne sammenhengen si at man ikke trenger å søke om plass, men benytte tilbudet når man ønsker. Tilbudene er rusfri.