CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter

Telefon: 55 96 01 55
E-post: kalfarhuset@stiftelsencrux.no
Nettside: https://stiftelsencrux.no/vare-virksomheter/crux-kalfarhuset-oppfolgingssenter-55960155
Sosiale medier:   
Adresse: Kalfarveien 84B, 5018 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi tilbyr oppfølging primært til mennesker som soner eller har sonet fengselsstraff, eller har gjennomført rusbehandling i institusjon. Pårørende er også en viktig målgruppe for arbeidet vårt. 

Av hensyn til alle som skal være en del av CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd. 

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.