Aktivitetshuset i avd. Psykisk helse Bergen sentrum

Telefon: 40 81 37 69
E-post: postmottak.fredheim@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/aktivitetstilbud-psykisk-helse/aktivitetshuset-i-avd-psykisk-helse-bergen-sentrum
Sosiale medier:   
Adresse: Aasegården 4 etg.
Vis i Google maps


Informasjon:

Aktivitetshuset i avd. Psykisk helse Bergen sentrum (tidligere Sydnes og Fredheim kurs og aktivitetssenter) gir et bydekkende tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.  

Våren 2022 – flytter vi inn i nye lokaler i Aasegården 4.etg.

Sjekk ut vår Facebook-side for oppdaterte opplysninger om aktiviteter og tilbud.