Linken

Telefon: 56 11 28 00
E-post: Psykisk-Helse.Laksevaag@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/linken-aktivitetshus
Adresse: Håsteins gate 5, 5160 Laksevåg
Vis i Google maps


Informasjon:

Linken er et treff- og aktivitetssenter for alle som har psykiske helseplager, som er over 18 år og bor i Laksevåg bydel. Vår målsetting er å gi den enkelte mulighet til sosialt samvær i trygge og rusfrie omgivelser og mulighet til å utfolde seg kreativt og fysisk.