Linken

Telefon: 56 11 28 00
E-post: Psykisk-Helse.Laksevaag@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/linken-aktivitetshus
Sosiale medier:   
Adresse: Håsteins gate 5, 5160 Laksevåg
Vis i Google maps


Informasjon:

Linken er et tilbud til mennesker med ulike psykiske helseutfordringer. Vår målsetning er et sosialt fellesskap i trygge omgivelser som gir muligheter for vekst og utvikling gjennom felles aktiviteter.

Ta kontakt på tlf. 55552800/02 så inviterer vi til en prat og omvisning.