Treffstedet Ytrebygda

Telefon: 55 56 17 73
E-post: postmottak.avd-psykisk-helse.fana@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/treffstedet
Adresse: Aurdalslia 14, 5253 Sandsli
Vis i Google maps


Informasjon:

Treffstedet er et dagsenter som er åpent fire dager i uken hverdager. Her vektlegges tilbud om aktiviteter så vel som å være et sted der de som ønsker det kan komme innom for en prat eller delta i et fellesskap. Kulturelle innslag er også en del av tilbudet. På Treffstedet skal terskelen være lav for å kunne delta, og aktivitetstilbudet blir i stor grad bestemt ut fra brukernes ønsker og behov. Treffstedet har også tilknyttet et brukerråd.