Arbeid/Aktivitet i Bergen

Her finne du en oversikt over tilbud som gir arbeidstrening, utdanning og sosial trening. Hvert tilbud har sin ideologi og målsetting. De fleste tilbudene må søkes gjennom NAV. Ta kontakt med hvert enkelt tilbud for innsøkingsprosess.