Aktiv sør

Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/dagtilbud/aktiv-sor


Informasjon:

Aktiv sør er et arbeidsrettettiltak for kvinner og menn over 18 år med rusrelaterte utfordringer.

Aktiv sør gir tett og helhetlig oppfølging til deltakere som ønsker å komme ut i ordinært arbeid eller utdanning.

Som deltaker i Aktiv sør får du tett oppfølging og arbeidsrettet trening gjennom hele prosessen mot ditt personlige mål, både individuelt og i gruppeaktiviteter.

Du kan ta direkte kontakt eller bli henvist via ditt NAV-kontor.