Albatrossen Ettervernsenter

Telefon: 55 20 15 00
E-post: post@albatrossen.no
Nettside: http://www.albatrossen.no
Sosiale medier:   
Adresse: Inndalsveien 47b, 5063 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Albatrossen er et rusfritt helhetlig ettervernstilbud for personer med rusmiddelutfordringer, rus- og psykiske vansker og domfelte. Tilbudet retter seg mot å bistå mennesker i deres recoveryprosess for bedret livskvalitet, økt rusmestring, symptommestring, livsmestring og samfunnsinkludering. Vårt ettervernstilbud tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes mål og behov. Tilbudet kan kombineres med LAR og arbeidsforberedende trening (AFT), arbeidspraksis og jobbformidling.

Innholdet i tilbudet er mangfoldig, og vi legger til rette for å skape trygge nettverk og fellesskap. Albatrossen tilbyr blant annet:

  • Individuell oppfølging og samtaler
  • Fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Kreative uttrykksformer (musikk, male- og fotokurs, søm og strikking, tegning, lage design på tekstiler/lerret)
  • E-læring og økning av digital kompetanse
  • Intern arbeidspraksis på kjøkken, i naturen, innenfor E-læring, fysisk aktivitet og kreativitet mm.
  • Bevisstgjøring- og mestringskurs
  • Karriereveiledning
  • Måltider
  • LAR og helsetilbud
  • Sosiale og kulturelle aktiviteter.

Er dette noe for deg eller ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Albatrossen for å avtale et informasjonsmøte.

Informasjonsfilm om Albatrossen Ettervernsenter