Bergenhus Aktiv

Telefon: 94 52 73 87
E-post: bergenhus.aktiv@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/dagtilbud/bergenhus-aktiv
Adresse: Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Bergenhus Aktiv er et byomfattende rehabiliteringstiltak som startet opp i januar 2019. Tiltaket er for personer med rusmiddelavhengighet som ønsker seg et helt rusfritt aktivitetstilbud. Målet til Bergenhus Aktiv er å fremme fysisk og psykisk helse og aktiv samfunnsdeltagelse. Vi har fokus på å bygge på iboende ressurser som fremmer mestring igjennom ulike typer aktiviteter. Håpet er at dette skal bli et tiltak som er med et stykke på veien til et rusfritt liv og som i tillegg gir tilhørighet og gode opplevelser. 

Bergenhus Aktivs tilbud:

Frokost: Dørene åpner kl. 09.00. Det serveres en enkel frokost mellom kl. 09.00 og 09.40 hvor det også er mulig å smøre med seg niste til lunch.

– Turer på fjell og i nærmiljø: Vi drar ukentlig på tur. Vi benytter oss av byfjellene og andre næromliggende turområder. Avreise ca. kl.10.00 og retur ca. kl. 14.00.

– Arbeidsaktivitet: Vi vil tilby to ulike typer arbeidsrettet aktivitet:

  • Vi har påbegynt et samarbeid med Etat for sykehjem hvor vi en dag i uken bistår på aldershjem med ulike aktiviteter alt etter behov. Et særlig fokus vil være å ta de eldre med ut på tur. 
  • I samarbeid med byfjellsforvalteren skal vi også gjøre diverse forefallende arbeid i forhold til merking/rydding/maling av stier, skilt etc. i byfjellene og andre nærområder.

– Treningsaktivitet: Vi har inngått avtale med Actic treningssenter i Vestre Torggate og vil tilby trening her ukentlig. Avhengig av interesse fra deltakerne kan det også være aktuelt å tilby andre treningsaktiviteter.

– Andre tilbud: Vi vil holde enkel digital-/dataopplæring etter behov. Vi vil også invitere forskjellige foredragsholdere som foreleser og informerer om aktuelle tema.

Vilkår for deltakelse:
-Forpliktende deltakelse minimum tre dager i uken – der en dag er arbeidsrettet (unntak dersom en er i arbeid, arbeidstiltak eller under utdanning).
-At du står over hvis du er ruspåvirket.
-Gir beskjed om du er forhindret fra å stille til avtale.Det er lav terskel for å ta kontakt. Snakk med ditt NAV kontor eller ta direkte kontakt med Bergenhus Aktiv. Det er ikke eget henvisningsskjema men er du interessert finner vi et tidspunkt for en samtale og sammen finner vi ut om tilbudet passer.