Bergenhus Aktiv

Telefon: 94 52 73 87
E-post: bergenhus.aktiv@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/dagtilbud/bergenhus-aktiv
Sosiale medier:   
Adresse: Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Bergenhus Aktiv er et byomfattende rehabiliteringstiltak som startet opp i januar 2019. Tiltaket er for personer med rusmiddelavhengighet som ønsker seg et helt rusfritt aktivitetstilbud. Målet til Bergenhus Aktiv er å fremme fysisk og psykisk helse og aktiv samfunnsdeltagelse. Vi har fokus på å bygge på iboende ressurser som fremmer mestring igjennom ulike typer aktiviteter. Håpet er at dette skal bli et tiltak som er med et stykke på veien til et rusfritt liv og som i tillegg gir tilhørighet og gode opplevelser. 

Bergenhus Aktivs tilbud:

Frokost: Dørene åpner kl. 09.00. Det serveres en enkel frokost mellom kl. 09.00 og 09.30 hvor det også er mulig å smøre med seg niste til lunch.

– Turer på fjell og i nærmiljø: Vi drar ukentlig på tur. Vi benytter oss av byfjellene og andre næromliggende turområder. Avreise ca. kl.09:30 og retur ca. kl. 14.00.

– Arbeidsaktivitet: Vi vil tilby to ulike typer arbeidsrettet aktivitet:

  • I samarbeid med Bergen Skog- og Treplantingsselskap gjør vi diverse forefallende arbeid som for eksempel vedkløyving/-produksjon, grøfting, maling, med mer. Dette foregår stort sett på Fløyen.
  • Før Covid-19 hadde vi et samarbeid med Etat for sykehjem hvor vi en dag i uken bisto på aldershjem med ulike aktiviteter alt etter behov. Et særlig fokus var å ta de eldre med ut på tur. Dette eller lignende mellommenneskelig arbeid er noe vi ønsker å gjenoppta så snart det lar seg gjøre i forhold til pandemi.

– Treningsaktivitet: Vi har inngått avtale med Actic treningssenter i Vestre Torggate og vil tilby trening her ukentlig. Avhengig av interesse fra deltakerne kan det også være aktuelt å tilby andre treningsaktiviteter.

– Andre tilbud: Vi vil holde enkel digital-/dataopplæring etter behov. Vi vil også invitere forskjellige foredragsholdere som foreleser og informerer om aktuelle tema.

Vilkår for deltakelse:
Det er ingen krav til henvisning, og alt hos oss er gratis. 
Alt vi krever at du deltar rusfri  (vi har et rusfritt felleskap).
Vi vil at du  forplikter deg til deltakelse minimum to dager i uken. Dersom du for eksempel går på skole, er i arbeid eller annet konstruktivt løp, gjør vi unntak til kravet om antall forpliktende dager.
Slik ønsker vi å gi deg mening og innhold til hverdagen med aktiviteter, arbeid og tilhørighet.

Har du lyst til å være med, eller kjenner noen som vil?
Kontakt:
Geir
geir.hansen@bergen.kommune.no
(m) 94 52 73 87

Eyvind
eyvind.falch@bergen.kommune.no
(m) 94 52 79 38

Siri
siri.otterskred@bergen.kommune.no
(m) 94 50 14 07

e-post: bergenhus.aktiv@bergen.kommune.no