Fribi – Fritid med Bistand

Telefon: 40 81 37 98
E-post: fritidmedbistand@bergen.kommune.no
Nettside: https://fb.com/FritidmedBistand/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Målet med Fribi er å lose rusavhengige inn i ordinære fritidsorganisasjoner, aktiviteter og trening. Tiltaket er ment for dem som har god rusmestring og behov for en rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet/ fritidsaktivitet, inkludering og oppretting av nye nettverk.

Vi tilbyr:

  • Individuell oppfølgning
  • Gruppeaktiviteter som turgruppe, svømming og klatring
  • Egen pool med treningskontakter og støttekontakter

Ta gjerne kontakt med oss eller din saksbehandler i Nav for nærmere informasjon.