Jobb Først

Telefon: 55 97 01 52
E-post: stine.steinsbo@helse-bergen.no
Nettside: https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikk/jobb-forst
Adresse: Østre Murallmenningen 7, 5013 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Jobb først er et tilbud til deg som er i rusbehandling i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, som ønsker å komme ut i vanlig, lønnet arbeid.

Jobb først kombinerer behandling og arbeidsrettet oppfølging, slik at du kan få individuell og helhetlig støtte til å komme ut i jobb, og til å mestre det å stå i jobb.

Tilbudet baserer seg på IPS-metoden, også kalt individuell jobbstøtte.

Jobb først tilbudet er brukerstyrt og er etablert i store deler av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Hør med din behandler om du kan velge Jobb først som en del av din rusbehandling.