Trappen Motiveringssenter

Telefon: 55 90 20 92
E-post: trappen@trappenmotivering.no
Nettside: http://www.trappenmotivering.no/
Sosiale medier:   
Adresse: Holbergsallmenningen 7A, 5005 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Trappen Motiveringssenter er et tilbud for tidligere rusavhengige og rusavhengige i en rehabliteringsfase som ønsker å gjøre noe med livet sitt. Trappen tilbyr fysisk trening og arbeidstrning, og har unik mulighet til å lage individuelt tilapssede tiltak og aktiviteter tilpasset elevenes ønsker og behov.