Forbundet Mot Rusgift

Telefon: 94 00 88 30
E-post: post@fmr.no
Nettside: http://www.fmr.no/
Sosiale medier:   
Adresse: Torggata 3, 0181 OSLO
Vis i Google maps


Informasjon:

Forbundet Mot Rusgift – FMR – er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.

Kontaktinformasjon Lokallag Bergen:

Ørnulf Andresen, tlf: 951 01 900, e-post: post@ornulf.net