Foreningen for human narkotikapolitikk

Telefon: 47 26 10 57
E-post: vestland@fhn.no
Nettside: https://www.fhn.no/fhn-vestland/
Sosiale medier:   


Informasjon:

FHN er en brukerorganisasjon på rusfeltet, som arbeider for skadereduksjon og en ruspolitisk reform. 

FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo og Bergen Sentrum, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. Vi samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet, kommunale, som ideelle. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller gjerne til ruspolitisk debatt. FHN ble stiftet i april 2006 og ledes av Arild Knutsen.