GA, Anonyme Gamblere

Telefon: 95 81 09 34
E-post: post@ganorge.no
Nettside: http://www.ganorge.no/


Informasjon:

GA er et fellesskap, eller en forening, av menn og kvinner som har hatt spilling som hovedproblem. Alle her er spilleavhengige under tilfriskning, som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å være fri for gambling. Dette er et program med totalavholdenhet fra alle former for gambling.