LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Telefon: 95 52 08 48
E-post: post@selvskading.org
Nettside: http://www.lfss.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Landsforening for forebygging av selvskading og selvmord

Målgruppe: De som skader seg selv, har selvmordstanker eller er pårørende uavhengig aldre, kjønn, etnisitet. Hos oss skal du bli Hørt – Møtt – Sett (HMS).

Vår ideologi er at du her skal finne et fristed for tankekjør, få snakke med andre i lignende situasjon, dele erfaringer, få støtte og veiledning. Vi har følgende lavtelskertilbud: Chat, videosamtal, personlig oppmøte og telefon. De er frivillige med egen erfaring som du vil få snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Vi er et nasjonalt ressurssenter for innhenting av brukerkunnskapen. Det jobbes aktivt med å sette søkelyset på selvskading og selvmordsforebygging på nasjonalt plan med fokus på de skader seg selv og/eller selvmordsproblematikk, pårørende og andre nærstående. Vi er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon.

Vi ønsker mer åpenhet og at kunnskapen til brukere og pårørende skal likestilles med erfarings- og forskningsbasert kunnskap = Kunnskapsbasert praksis. Men vi ønsker også at samfunnet generelt skal få en bedre forståelse av hva selvskading er og hvordan det er å slite med selvmordstanker/selvmordsforsøk