Narkomanes Pårørende

Telefon: 98 89 25 77 2
E-post: post@narkoman.no
Nettside: http://www.narkoman.no/


Informasjon:

Narkomanes Pårørende er en politisk- og livssynsnøytral frivillig organisasjon.

Narkomanes Pårørende er en organisasjon som jobber tett sammen med andre organisasjoner, foreninger og behandlingssteder.

Vårt hovedfokus er de pårørende til rusavhengige, hvor vi fokuserer på følgende:

• opplysningsarbeid til pårørende i en vanskelig situasjon.

• Arbeide for at hjelpeapparatet til de pårørende skal bli bedre.