Prison Fellowship Norge

Telefon: 97 71 73 99
E-post: post@pfn.no
Nettside: http://www.oneweb.no/pfn


Informasjon:

Vi er et norsk tverrkirkelig fellesskap tilsluttet Prison Fellowship International.

 gir håp, oppmuntring og støtte til domfelte og deres offer.

 bidrar til forsoning med familie – og reetablering i samfunnet.

 tilbyr vennskap og nettverk under og etter soning.