Prison Fellowship Norge

Telefon: 91 12 25 33
E-post: post@pfn.no
Nettside: http://www.pfn.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Vi er medmennesker fra mange ulike menigheter i Norge, som arbeider sammen for å gi støtte, vennskap og hjelp til domfelte, innsatte, løslatte og deres familier.

Vi er et norsk tverrkirkelig fellesskap tilsluttet Prison Fellowship International.

 gir håp, oppmuntring og støtte til domfelte og deres offer.

 bidrar til forsoning med familie – og reetablering i samfunnet.

 tilbyr vennskap og nettverk under og etter soning.