RIO Vest-Norge

Telefon: 90 96 85 15
E-post: post@rio.no
Nettside: http://rio.no/


Informasjon:

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en landsdekkende brukerorganisasjon. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.