RIO Vest-Norge

Telefon: 46 64 58 87
E-post: post@rio.no
Nettside: http://rio.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en landsdekkende brukerorganisasjon. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.