Selvhjelp Norge

Telefon: 23 33 19 00
E-post: post@selvhjelp.no
Nettside: http://www.selvhjelp.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Selvhjelp Norge ble etablert i april 2006 og er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Nasjonal plan for selvhjelp gir føringene for kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid. Planens visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår.