Nok. Bergen

Telefon: 55 90 49 90
E-post: post@nokbergen.no
Nettside: https://www.nokbergen.no/
Sosiale medier:   
Adresse: St. Jakobs plass 9, 5008 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Vi er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi veileder og underviser skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

(Tidligere SMISO Bergen)