Utsattmann

E-post: post@utsattmann.no
Nettside: https://utsattmann.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:


Utsattmann drives av menn som selv ble utsatt for vold og seksuelle overgrep i barndommen og av fagfolk som har lang erfaring i arbeid med overgreps utsatte gutter og menn.

De bekjemper seksuelle overgrep mot barn og unge og bruker sin erfaring for å hjelpe andre gutter og menn som har opplevd det samme. De er veivisere som går foran med lys i lykta og vil formidle at selv om livet har gått i stykker så er det mulig å reise seg igjen og få et godt liv.

Det finnes hjelp og få!