Fribi – Fritid med Bistand

Telefon: 94 52 56 05
E-post: kristin.fosse@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/tiltak-mot-rus/10633/article-127796


Informasjon:

Fritid med Bistand (FriBi) er ett by- omfattende tiltak som er ment som en satsing på R` en i LAR. Tiltaket er vedtaksbasert etter lov om kommunal helse- og omsorgstjenester som må søkes inn fra NAV sosialtjeneste. Målet med Fribi er å lose rusavhengige inn i ordinære fritidsorganisasjoner, aktiviteter og trening. Tiltaket er ment for dem som har god rusmestring og behov for en rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet/ fritidsaktivitet, inkludering og oppretting av nye nettverk. Vi tilbyr:

  • Ulike aktiviteter på LAR sentrene i Fyllingsdalen, Laksevåg og Bergenhus en gang i uken
  • Egen pool med treningskontakter og støttekontakter
  • CrossFit for deltakere som ønsker det
  • Individuell oppfølgning