Frivillig

I denne oversikten har vi listet opp frivillige tilbud i Bergen. Her kan du ta kontakt om du har behov for frivillige tjenester, eller om du selv ønsker å være frivillig. Hvert tilbud har sin ideologi og målsetting.

Ta kontakt med det tilbudet som virker interessant. Noen tilbud har informasjon på sine nettsider. Det er vanlig å stille til samtale/intervju med det aktuelle tilbudet om man ønsker å være frivillig.