Møllaren Frivilligsentral

Telefon: 94 85 88 83
E-post: post@mollaren.frivilligsentral.no
Nettside: https://mollaren.frivilligsentral.no/
Sosiale medier:   
Adresse: Wolffs gate 12, 5006 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Møllaren Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i nærområdet samt være en tilrettelegger for gode møteplasser som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Samtidig er sentralen et bindeledd mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige.

Frivilligsentralen er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid og ikke minst – legge til rette for å sette i gang aktiviteter.