Habilitering/Rehabilitering

Mange av tilbudene i de andre kategoriene kan karakteriseres som rehabilitering. I denne oversikten har vi listet opp tilbud som gir en individuell oppfølging. Tilbudene må søkes gjennom Nav. Ta kontakt med Nav kommune(sosialtjenesten) for å høre om innsøkingsprosess, eller se på nettsidene til hvert enkelt tilbud.