Botreningssenteret på Gyldenpris

Telefon: 53 03 36 30
E-post: botrenings.senter@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/botreningssenteret
Adresse: Gyldenprisveien 13, 5056 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Botreningssenteret er et oppfølgingstiltak for personer med rusrelaterte utfordringer. Avdeling Gyldenpris er en rehabiliteringsavdeling med 16 gjennomgangsboliger.

Målgruppen er rusavhengige over 18 år som har rusfrihet som personlig målsetting og som har ønske og vilje til et forpliktende samarbeid med de ansatte.

Målsettingen er å flytte videre til ordinær kommunal bolig og ta ansvar for sitt eget liv.

Ta kontakt for mer info eller for å avtale en infosamtale.