Mestringsteamet i Bergen

Telefon: 40 81 44 41
E-post: mestringsteamet@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/rehabilitering-og-mestring-psykisk-helse-og-rus/mestringsteamet-en-stotte-til-mestring-av-eget-liv-i-egen-bolig
Sosiale medier:   


Informasjon:

Mestringsteamet kan hjelpe personer som ønsker bistand fra etat for psykisk helse og rustjenester til å etablere seg i bolig.

Dette kan være å leie kommunal bolig, leie privat eller kjøpe via startlån/egenkapital.