Nav kommune- Åsane

Telefon: 55 56 70 50
E-post: asane.sosialkontor@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/nav-kommune-asane
Adresse: Åsane Senter 38, 5116 Ulset
Vis i Google maps


Informasjon:

Sosialtjenesten i NAV skal gi råd og veiledning til personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon. Sosialtjenesten forvalter økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt bistår i innsøking til behandling, arbeidstiltak og omsorgstiltak.