Nav kommune- Bergenhus

Telefon: 55 56 95 00
E-post: Bergenhus.sosialtjeneste@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/nav-kommune-bergenhus
Adresse: Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Sosialtjenesten i NAV skal gi råd og veiledning til personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon. Sosialtjenesten forvalter økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt bistår i innsøking til behandling, arbeidstiltak og omsorgstiltak.