Gatesykepleien i Bergen

Telefon: 40 80 57 57
E-post: gatesykepleien.bergen@frelsesarmeen.no
Nettside: https://www.facebook.com/Gatesykepleien/
Sosiale medier:   
Adresse: Bakkegaten 7 5032 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Gatesykepleien er et gatenært helsetilbud til mennesker som har utfordringer i ulike stadier. De kan være ensomme, rusavhengige, ofre for menneskehandel, psykisk syke eller papirløse – for å nevne noe. Gatesykepleien ønsker å ha et spesielt fokus på de rusavhengige, som er underforbrukere av helsetjenester.Gatesykepleien er bygget opp rundt tre likeverdige grunnpilarer: Helsefremmede, forebyggende og skadereduserende. 

En gatesykepleier skal være synlig og signalisere et nærvær og møte mennesker der de lever sine liv, på asfalten, i byrommet, mellom husene, i smauene, på vei til noe, eller på vei fra noe. Tjenesten består av sykepleiere, som vil være synlig enten på segway, i en bil eller til fots. Bilen er tilrettelagt med mulighet for samtaler, sårstell og utførelse av nødvendige sykepleieprosedyrer.