MO-senteret Nesttun

Telefon: 55 56 11 00
E-post: mosenteret.nesttun@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/dagtilbud/mo-senteret-nesttun
Sosiale medier:   
Adresse: Wollert Konows plass 4, 5224 Nesttun
Vis i Google maps


Informasjon:

Mottaks og oppfølgingssenteret på Nesttun tilbyr sosialfaglig oppfølging og helsetjenester til rusavhengige, samt et sosialt fellesskap med måltider og mulighet for noe aktivitet på huset. Vi har fokus på ernæring og skadereduserende tiltak for målgruppen.