MO-senteret Strax-huset

Telefon: 53 03 35 90
E-post: Strax-huset@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/strax-huset
Adresse: Damsgårdsveien 106, 5058 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Strax-huset skal bidra til at rusmiddelavhengige over 18 år får bedring av livssituasjonen.

Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester arbeider Strax-huset for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken.

Tjenestene til Strax-huset skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp.