MO-senteret Gyldenpris

Telefon: 53 03 35 90
E-post: mo-senteret.gyldenpris@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/dagtilbud/mo-senteret-gyldenpris
Sosiale medier:   
Adresse: Damsgårdsveien 106, 5058 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Mottaks- og omsorgssenteret, MO-senteret Gyldenpris er et tilbud til rusmiddelavhengige hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.