Oppsøkende team

Telefon: 48 95 04 81
E-post: opps@skbb.no
Nettside: https://kirkensbymisjon.no/tiltak/oppsokende-team/
Sosiale medier:   
Adresse: Hollendergaten 15, 5017 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Kirkens Bymisjons oppsøkende team er et gatenært tilbud i Bergen som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser.

De ansatte i teamet er sosionomer og sykepleiere, og vi arbeider helsefremmende og skadereduserende. Vi har som mål å bidra til bedre helse, å forebygge overdoser, videreformidle kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og å øke brukernes egenomsorgsevne. Det er ikke nødvendig å bestille time, det trengs ikke henvisning, og tilbudet er gratis.