Rask psykisk helsehjelp

E-post: Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykiske-helsetjenester/rask-psykisk-helsehjelp
Sosiale medier:   


Informasjon:

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusvansker. Målet med tjenesten er å gi behandling og hjelp tidlig for å forebygge sykdomsutvikling.

Rask psykisk helsehjelp er basert på kognitiv atferdsterapi. For å ha best mulig utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at en har kapasitet til å arbeide med verktøyene i hverdagen. Dette betyr i praksis å ta i bruk ulike skjema og teknikker over tid for å bli mer bevisst på sammenhengen mellom kropp, følelser, handlinger og tanker.