Arbeidslivstelefonen

Telefon: 22 56 67 00
E-post: kontakt@arbeidslivstelefonen.no
Nettside: http://www.arbeidslivstelefonen.no
Sosiale medier:   


Informasjon:

Arbeidslivstelefonen er et tilbud til alle som trenger noen å snakke med om spørsmål knyttet til arbeid. Er du permittert eller har du mista jobben? Har vansker på jobben? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt på 22566700 og få drøftet saken!