Krisesenteret for kvinner i Bergen

Telefon: 55 31 50 50
E-post: krisesenteret@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/krisesenter-for-bergen-og-omegn


Informasjon:

Krisesenteret for Bergen og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss eller for å be om en samtale.