Krisesenteret for kvinner i Bergen

Telefon: 55 31 50 50
E-post: krise-fk@online.no
Nettside: http://www.bergenkrisesenter.no/


Informasjon:

Krisesenteret for Bergen og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss eller for å be om en samtale.