Leve med hiv i Bergen

Telefon: 97 11 18 76
E-post: hiv@skbb.no
Nettside: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Leve-med-hiv1/


Informasjon:

Prosjekt Leve med hiv er et tilbud til deg som er hivpositiv eller berørt av hiv på annen måte – gjennom for eksempel å være pårørende, nær venn eller annet.

Prosjekt Leve med hiv ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale i trygge omgivelser – i respekt for alle livssyn og religioner. Du møter en person med erfaring og kompetanse på feltet, og som har taushetsplikt.