Mental Helse – Hjelpetelefonen

Telefon: 11 61 23
E-post: post@mentalhelse.no
Nettside: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen
Sosiale medier:   


Informasjon:

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

På samme telefonnummer finner du også hjelpetilbudene Foreldresupport og Studenttelefonen.

Foreldresupport (tast 2) er en gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Studenttelefonen (tast 3) er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.