Spillavhengighet Norge

Telefon: 47 70 02 00
E-post: post@spillavhengighet.no
Nettside: https://spillavhengighet.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Spillavhengighet Norge er en landsdekkende organisasjon som har et lavterskeltilbud for Spilleavhengige og pårørende.

Vi har en egen hjelpetelefon hvor en kan ringe inn for å snakke med berørte, enten det er spilleavhengige eller pårørende.

Vi har også nettverksgruppe i Bergen hvor en møtes for å dele erfaringer ukentlig.

Her motiverer vi hverandre til å holde oss spillefri, tar tak i gjeldsproblemer og er en støtte for hverandre.

Dette er et gratis tilbud for alle over 18 år.

Vi avtaler individuelle samtaler ved behov.

Mer informasjon om oss finnes her: https://spillavhengighet.no/.