Lavterskeltilbud

Lavterskeltilbud i denne oversikten er tilbud man kan oppsøke uten henvising. Det er tilbud som er gratis eller har lave kostnader. Tilbudene kan oppsøkes av personer i aktiv rus.

Tilbudene kan være en guide videre i systemet, samt ha personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål. Hvert tilbud har sin ideologi og målsetting.