Hallvardstuen

Telefon: 55 31 33 31
E-post: hallvardstuen@skbb.no
Nettside: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Hallvardstuen
Adresse: Lille Øvregaten 19, 5018 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Hallvardstuen er et lavterskeltiltak som er rettet mot rusmiddelavhengige. Målet er å tilby aktiviteter for rusbrukere, som gir gode opplevelser og en følelse av mestring. Her er det anledning til å bruke PC, fax og telefon, få en kaffe og en prat. I tillegg gis det tilbud om tegning, maling og andre kreative uttrykk. Det er også en fast dag med musikktilbud. En dag i uken er det mulighet for å delta på aktiviteter i og utenfor byen, som kino, bowlig og turer. Iblant blir det også organisert større aktiviteter som båt- og fisketurer, konserter og teaterbesøk. Personalet på Hallvardstuen er behjelpelig med råd, veiledning og støttesamtaler.