MO-senteret Strax-huset

Telefon: 53 03 35 90
E-post: Strax-huset@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/strax-huset
Adresse: Damsgårdsveien 106, 5058 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Mottaks- og omsorgssenteret, MO-senteret Strax-huset er et tilbud om sosiale tjenester og helsetjenester til rusmiddelavhengige over 18 år hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.

Tjenestene til Strax-huset skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp.

Strax-huset ligger i Damsgårdsveien 106 og her finner du dagavdeling, natthjemmet, sprøyterom og tverrfaglig overdoseteam.