Sammen Senteret

Telefon: 41 77 87 86
E-post: sissel.ostrem@iogt.no
Nettside: http://www.iogt.no/om-oss/hva-gjoer-iogt/tiltak/sammen/laksevaag-bergen
Sosiale medier:   
Adresse: Håsteins gate 17, 5160 Laksevåg
Vis i Google maps


Informasjon:

Målet for Sammen-prosjektet er å mobilisere frivillige krefter på rusfeltet innenfor områdene lavterskel-helse, -omsorg og -ettervern. Senteret vil skape et miljø der rusmisbrukere, i gode lokaler, kan møte empati og forståelse for sin situasjon, uten å møte kravet om motivasjon til endring med en gang; skape et miljø som vil endring, og som skaper nye holdninger hos brukeren; påvirke brukerene til å bearbeide sitt rusproblem og styrke selvfølelsen; gi, sammen med hjelpeapparatet, hjelp til å ta et steg videre.