Blå Kors Kompasset

Telefon: 90 02 65 46
E-post: kompasset.bergen@blakors.no
Nettside: https://kompasset.org/bergen/vare-tilbud/
Adresse: Sydneskleiven 22, 5010 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

Blå Kors Kompasset Bergen tilbyr individuell samtaleterapi, gruppeterapi, par – og familieterapi, startkurs, kurs i «mindful self compassion», temakvelder, rådgivning, veiledning med mer. Du kan ta kontakt med oss gjennom mail, telefon eller ved å oppsøke oss i våre lokaler. Tilbudet vårt er gratis og du trenger ingen henvisning før du tar kontakt. Gjennom en første samtale finner vi sammen med deg ut hva slags hjelp du trenger.